Posts from the ‘kisah lucu bahasa banjar’ Category

Wadai ulahan bini irun

Hudah samingguan ni busu mambuka warung nginginuman,alhamdulillah kawa haja nang kaya urang bausaha biar usaha wawarungan,palaran gasan mangandali isi ipuk..

“rami banar leh warung ikam ni su” ujar ijun datang-datang langsung mambuka pander

“alhamdulillaha jun’ai kawa haja gasan ma’ungkusi anak buah nang sajurut” ujar busu manyahuti

“mana ba’isi bini nang bisa banar jua malayani tamu nang datang,banyak wahini urang mambuka usaha wawarungan paling-paling dua talu bulan tutup marga palayanannya kurang mamuas’akan” ujar ijun pulang

“naran jun’ai,jadi kada salah kalo aku tadapat bini nang kaya ngini..hahaa” ujar busu ba’agak

“kudangar bini ikam bisa jua ba’uulah wadai” jar ijun

“nah disitu pang jua kalabihannya jun’ai,jadi wadai tu kada mahadang urang ma’andak atawa kita nang manukari,,cukup wadai tu ba’ulah saurang haja” ujar busu pulang manyahuti sambil manata piring wadai

“uuuyy umanya,kupi lah sacangkir..” ujar ijun mamasan ka bininya busu

kada lawas datang si irun

“uuu……su,kawa kah kawan ni umpat ma’andak wadai?” ujar irun pina babisik ha

“ayy..kawa haja run’ai ,andak haja..wadai napa garang?” ujar busu batakun

“ini nah,wadai ulahan biniku pais pisang wan ruti pisang..gagawian bini di rumah timbang-timbang diam haja dirumah” ujar irun sambil ma’andak ka atas mija sambil bajauh langsung bulik

“jiaaahh..kada nginum kah hulu” ujar ijun manawari irun nang handak bulik

“kada jun’ai,masih ada nang digawi nah dirumah” jar irun manyahuti sambil maninjak pangayuh sapida

“hadangi run,aku umpat…
suuu….malam kaina lah bayarnya,bahutang hulu…!!!” ujar ijun bakuciak sambil bukah manyasahi irun

singkat kisah buhanya’ai

kamariannya,busu ni  pina basisimpun,di itihinya ari pina muru..daripada jualan tampias kana hujan ujarnya dalam hati,,kada lawas datang irun

“kayapa su,habis jua kah wadai ku?” ujar irun manakuni busu

“uhh ikam kah run,ni nah wadai ikam..”  jar busu manyahuti

“ayyy..pina kada tagarak nih,kadada nang manukari wadai ku kah su?“ ujar irun nang hudah baharap wadainya habis tajual

“banyak’ai tadi nang manakuni wadai ulahan siapa,ku sahuti’ai wadai ulahan bini irun” ujar busu pulang manyahuti

“kanapa yu kadada nang hakunnya kah yu?” jar irun pina sadih ha muha

“sabujurnya banyak nang handak marasani wadai bini ikam tu,tapi aku kada wani manjual,sualnya ikam ba’isukan bapadah umpat ma’andak haja..kada bapadah handak minta jual’akan” ujar busu kada tatahu muha

“ uhh..kaya itu kah su…!!!” ujar irun pina sarik,kancang ha urat gulu

“hi’ih run’ai,salah ikam jua pang,jaka bapadah minta jual’akan ku jual’akan’ai” ujar busu batarus tarang

hahaaa..liwarrrr busu ni…

Rayuan maut si ijun

satalah sakian lawas hidup dalam panjara,marga mancuntan simpak karamat ampun pambakal..sakalinya hari ini si ijun,kawa hudah mahirup udara bibas..
nahh…
nang ngarannya lawas dipanjara,,lawas kada ta’itihi babinian..pas hari itu ta’itihi babinian nang ujar habar babinian ni tie hudah lawas ditinggal laki alias balu..tapi dasar urang harat manjaga awak biar balu,awaknya tatap nang kaya gadis para

wan..

dasar ijun ni urangnya harat bararayu jua,lalu’ai mamaraki..

“eheemm…!! ehem..!! ” ujar ijun badaham,baharap binian ni maningaw

” ehemm..eheemm jua ” ujar binian nih manyahuti

haann..pucuk dicinta ulampun tiba,apa nang dikahandaki hati..ahirnya jadi nyata..ujjaahh napada gonol bangat kurihing ijun mandangar sahutan binian tadi..

ada tiga eksprisi ding’ai nang cagar kaluar,pas bahadapan wan pian ni..
1. tadiam bakajut..malihat bidadari kada bahalar
2. tanganga bakajut..mata kada sing kijipan,marga kabungasan pian
3. bukah bakajut..

“tapi eksprisi nang cagar kaluar ni nang nomor tiga ding’ai..” ujar ijun

mandangar kayaitu takajut binian nih,, ” ay kanapa maka bukah..? ” ujarnya panasaran

” anu ding’ai,bukah marga kada tahan kana pancaran hati pian ” ujar ijun

” ihhhhh..pian ni bisa banar ” ujar binian tadi sambil mangibit ha…

singkat kisah..
langsung batatakunan ngaran

” ihh jadi pian ni ijun leh urang kampung banua hujung tanah” ujar binian ni,lalu disahuti ijun’ai ” he’eh ding’ai..kada salah lagi pian,,kaya ngini pang rupa urangnya..ujar ijun marandah

“bararti ding’ai,kada salah apa jar urang kampung wadah kami,,bahwasanya binian kampung negeri sambang lihum tu urangnya bungas-bungas,apa lagi nang bangaran adah sintal..rupanya kada sakadar gusip..” ujar ijun pulang manyambung pander ma’ambung adah

hann ngarannya ijun ni urangnya harat marayu..habang muha adah kahimungan…ckckckkk

imbah hudah tahu ngaran masing-masing,lalu barancana handak bajalan manuju danau “cinta dua sajuli” nang tarkanal ada di banua hujung tanah..
jadi pas parahatan bajalan..

kanapakah siku ijun nih kada sanghaja tagatuk “bimpar muka” ampun binian (tahu haja saku leh bimpar muka tu napa?..xixixii )

jadi marasa salah,bapanderai ijun nih..

” aduh..ma’af baribu maaf..andai hati pian selembut bimpar muka pian..sudi kiranya mama’afkan ulun ” ujar ijun

lalu disahut adah ” andai pakakas pian,sakaras siku pian..kaina malam datang ka jalan DUA SEJOLI,Gg. setia..” ulun siap manunggu pian dikamar ujar adah

haaannn….buhannya..xixixiiii

kaina pulang mun ada sasambungannya disambung pulang..heheee

Mandisir

Kada biasanya irun ni bangun sungsung,biasanya maka salang digarak nang bini hulu hanyar mau bangun.
salawas babini ni,irun bangun malandau tarus,,rupanya malam manggawi tarus luku leh..heheee.tapi kanapakah hari ini pina tasungsung pada biasanya..

pas hayam jagau bakangku’uk,rupanya irun tabangun,,manjapai kahiga awak,rupanya nang bini hudah kadada.
pina hahanyunyung ha awak,kaluar pada kalambu..mata pina tarait hibak wan tah* mata,sambil manuju ka pajijipan handak batampungas..

kabalujuran jua,si basnah nang bini ni bangun bakamih ka’pajijipan..pas banar jua di bawah pajijipan,ada bakas hatap kajang ampun julak ibus nang hudah kada tapakai lagi..jadi pas nang bini ni bakamih babunyi mandisir..

rupanya mandangar irun ni bunyi mandisir ” nah,napa disanga biniku ni ? ” ujar dalam hati,sambil bajalan ka pajijipan,pas taitihi bini parahatan bakamih.. ” iiihhh,sangkan ku ti,napakah disanga ,pina mandisir bunyinya,sakalinya bini saurang bakamih dipajijipan ” ujar irun pulang dalam hati maka haharapan baisukan ni makan gaguduh batilanjang.

napada balum sampai ka pajijipan,rupanya babulik pulang irun ni nuju kalambu,imbah ta’itihi bini bakamih..kada jadi kapajijipan (hahaaa)

“mun didangar bunyinya tadi,pina mandisir-disir..bararti ampun biniku tu masih rampit haja” ujar irun dalam hati..(kurihing-kurihing ha muha,sambil manyingkai lawang kalambu)

Mahayal,manampiling anak

Oleh: Nazwa Atina Fardah

disalin : ian gancank

Si Amin umur 8 tahun masih ja guring lawan kuitan. Jar abahnya bakisah rahatan dalam kalambu lawan Amin, “Jakanya Min ai tanah kita nang 40 x 50 meter tu kita tanami waluh haja.”

“Inggih bah ai,” jar Amin.

Jar nang abahpulang, “Amun babuah kita jual, duitnya kita nukar sepeda mutur mio soul.”

Jar Amin, “Ulun umpat bah lah?”

“Jangan, mun masih hanyar tu kada bulih badua!” jer nang abah.

Jar Ami, “Kada, tatap tu pang ulun umpat,” Amin mangaras.

Tapau ditampiling abahnya, si Amin manangis am. Lalu jar mamanya si Amin, “Ya am kapapintaran, batangahmalaman abahnya ni ba tampiligan anak, tanahnya haja dililingai lagi, maka anak nang ditampiling.”

Lumba bakunyung

Di Negeri Sambang Lihum ni ada parlombaan. Nang maulah parlumbaan ni urang sugih nang matan kuta. Hadiahnya macam-macam, mulai kapal tarbang, hilikuptir, rumah, mutur, “banyak’ai lagi nang lainnya,” jar Bung Ruma.

Lumbanya ni bakunyung di sungai matan hujung sampai ka hujung, tapi sungainya ni sudah di isi’i wan buhaya. Singkat kisah, jar urang kuta bapander, “Di antara buhan ikam siapa nang wani bakunyung mulai sini sampai ka hujung sana ku bari duit!”

Tadiaman sunya’an, kadada nang manyahutnya, pas ada nang manyahuti, jar panuntun, “Hahakunan bakunyung di padang buhaya!”

“Kutambahi nah sabuah inupa, kayapa?” Jar urang kuta tadi.

“Hinip kadada nang waninya rupanya. Kada lawas..CABAAAWW…!!! bunyi urang tajun ka sungai.Ada nang wani batajun sakalinya. Kaya di pilim-pilim jua tuh, bakalahi wan buhaya, gulang-galik di banyu, akhirnya sampai jua ka hujung, lalu’ai naik ka atas, sakalinya si Amat, napa da batapuk tangan’ai buhan nang ada di situ.

“Salamat gasan dingsanak Amat,” jar urang kuta, “handak ditambah kah hadiahnya?” jar urang kuta pulang.

“Kada!” jar Amat.

“Hilikuptir kah, kandaraan kah, duit kah?” jar urang kuta pulang

“Kada!” jar Amat.

“Rumah nang miwah wan isi-isinya kah?” jar urang kuta.

“Kada!” jar Amat.

“Apa nang ikam handak sambat ja?” jar urang kuta.

“Aku handak batakun haja,” jar Amat.

“Napa nang ditakuni?” jar urang kuta.

“Siapa garang nang manunjul aku?” jar Amat manyanyarik.

Manguya urang

Di warung Acil Inur ni takumpulan buhannya Imis wan Amat, rami buhannya mangopi’an. Kada lawas ada urang singgah mawarung jua, batopi, rambut panjang ha pulang.

“Datang di mana pian mang?” jar Imis.

“Datang di Pasar Arba,” jar sidin.

“Mat, Mat kam tahu lah julak tu bujur pang jagau, tapi di hadapan julak bini takutan jua’ae. Lintuk jar?”
“He eh, bujur tu,” jar Imis
“Gakgakgakgakgak…..!” kakalikik tatawa’an buhannya, manyambung karadawan nang tasatup bakas urang datang tadi.

“Kam tahu lah jua, sidin tu jadi bakupiah tarus?”

“Kada tahu?” jar Amat.

“Nah, di dahi sidin tu ada tahi lalat sing ganalan, makanya sidin bakupiah tarus.”

“Ya kah..gakgakgakgakkk..!!”

Tatawaan pulang buhannya.

“Eheemmm..!!” jar urang tu banyaring.

Rupanya kada tahan lagi manahani sarik, lalu baucap sidin, “Nang buhanmu kuya tu aku pintar’ae..!!!” jar julak Ibus sambil mahampas ka topi wan rambut palsu.

Napa da bukahan buhannya.

Bedanya lalakian awn binian bila batutukar

bedanya lalakian batutukar di warung

1. Mamarkir kandaraan
2. Masuk ka warung
3. Mamilih gangan
4. Mambuka ka ipuk
5. Mambil duitnya
6. Ma’ambil kartunya
7. Imbahtu kaluar’ai

amun binian

1. Mamarkir kandara’an
2. Mambujuri baju,
3. Bacaramin ka sapiun,ma’itihi pupur,tabal kah tipis kah..?
4. Turun pada kandaraan
5. Masuk ka warung
6. Habut bacacari ipuk
7. Babulik pulang ka rumah
8. Sampai di warung
9. baca ka nomor 2
10. Baca ka nomor 3
11. Mamilih gangan
12. Bingung ma’milih banyak nang mangandung kulistirul,takutan balamak awak
13. Kada jadi batutukar
14. Baca ka nomor 2
15. Kaluar pada warung
16. Jalan’ai bulik ka rumah
17. Hanyar babarapa mitir ada malihat lalakian nang bungas
18. Bamandak satumat,kisah mamicik-micik HP
19. Sambil mata malirik-lirik
20. Supan ma’itihi langsung,ahirnya tumatan kaca sapiun ma’itihi..